Nhà cộng đồng khu phố 8

Nhà cộng đồng khu phố 8
Nhà cộng đồng khu phố 8
Nhà cộng đồng khu phố 8
Nhà cộng đồng khu phố 8
Nhà cộng đồng khu phố 8
Nhà cộng đồng khu phố 8
Nhà cộng đồng khu phố 8
Nhà cộng đồng khu phố 8
Nhà cộng đồng khu phố 8
Nhà cộng đồng khu phố 8
ĐỊA ĐIỂM Thành phố Hồ Chí Minh
TRẠNG THÁI Đồ án
DIỆN TÍCH KHU ĐẤT 72m2
ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ Nguyễn Đức Bảo Toàn

Phan Thảo Ngọc

Nhà cộng đồng khu phố 8 như một khoảng hiên nhà chung thoáng đãng mà mọi người dân trong khu phố có thể dễ dàng tiếp cận.

Với các tiện nghi cơ bản, không gian nhà cộng đồng linh hoạt giữa các chức năng như thư viện công cộng, nơi tổ chức các lớp học cộng đồng, không gian sinh hoạt khu phố, câu lạc bộ, và đơn thuần tạo nên một nơi chốn gặp gỡ cho mọi người.