Khách sạn Liberty Saigon Greenview

4
2
1
3
6
7
8
11
12
13
14
15
Khách sạn Liberty Saigon Greenview
Khách sạn Liberty Saigon Greenview
ĐỊA ĐIỂM Thành phố Hồ Chí Minh
TRẠNG THÁI Hoàn thành – năm 2014
NHÀ THẦU Công ty Nội Thất Nam Việt
Công ty Cổ Phần Gỗ An Cường
Công ty TNHH Xây Dựng Minh Chương
HÌNH ẢNH Goodshot – Chấn Thạch
ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ Nguyễn Đức Bảo Toàn
Đàm Quang Khánh Châu
Đoàn Đình Trường
Hồ Huy Phong